Masuk

I Active

Budaya i-ACTIVE yang merangkumi nilai Integrity, Attitude, Competent, Teamwork, Innovative, Visualize & Excellent telah diterapkan bagi memperkasakan lagi kecemerlangan warga kerja Audit Dalam.

 

Menara Kembar Bank Rakyat

CSR & FAMILY DAY 2014

Result Driven SOLUTIONS

Wargakerja Ceria

Selamat datang ke Laman Sesawang Audit Dalam, Bank Rakyat. Laman Sesawang yang menyediakan pelbagai informasi terkini sejajar dengan keperluan kepada informasi semasa yang berkaitan dengan pelbagai isu termasuk pematuhan kawalan dalaman, penilaian risiko, pengauditan, kes salahlaku wargakerja dan sebagainya.

 

Bagi meningkatkan kapasiti sumber rujukan, pihak kami menyediakan pelbagai artikel yang menyentuh isu-isu yang berkaitan dengan pengurusan, pengauditan, pematuhan dan sebagainya. Selaras dengan transformasi Laman Sesawang ini, maklumat yang dipaparkan akan sentiasa dikemaskini dan diperbaharui sejajar dengan perkembangan terbaru informasi yang diperolehi dari semasa.

Pengumuman

  • Audit Dalam telah beroperasi di Menara Kembar Bank Rakyat mulai 26 Mei 2014.…
    01 Jun, 2014
  • Kelab Kebajikan & Rekreasi Audit Dalam akan mengadakan Program Jalinan Kasih Bank Rakyat…
    25 April, 2014
  • Budaya i-Active yang merangkumi nilai Integrity, Attitude, Competence, Teamwork, Innovative, Visualize & Excellent…
    09 Disember, 2013