Misi

"Tujuan utama Bank ini ialah untuk meninggikan taraf ekonomi anggotanya dengan cara memberi pinjaman atau pembiayaan pada kadar keuntungan yang berpatutan bagi kegunaan pertanian, usaha-usaha menjalankan pengeluaran, pemasaran, perusahaan, perikanan, pengangkutan, perumahan, perniagaan dan daya-daya usaha lain yang difikirkan perlu bagi kepentingan anggotanya, dan juga menggalakkan jimat-cermat dan simpanan wang."

 

Visi

“Bank Rakyat Bank Pilihan”.

"Bank Rakyat menjadi bank pilihan oleh anggota-anggotanya kerana apa jua perkhidmatan yang disediakan oleh Bank Rakyat, ia adalah yang terbaik berbanding dengan apa yang ditawarkan oleh institusi-institusi kewangan yang lain. Keanggotaan dalam Bank Rakyat menjadi begitu bermakna dan tidak ada sebab mengapa anggota-anggota harus berurusniaga dengan pihak lain."

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com