Objektif

Memperolehi keuntungan memuaskan yang mampu membayar dividen kepada anggota, dengan mengenakan kadar keuntangan yang berpatutan tanpa membebankan anggota.

 

Fungsi

Fungsi Utama Bank Rakyat ialah memberi pembiayaan dan menerima deposit serta memberi pulangan dividen yang memuaskan untuk kemajuan anggota-anggotanya.